Gooi-Noord

Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering

Dinsdag, 12 april: Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van de KMTP Groei & Bloei, afdeling Gooi-Noord, met aansluitend een presentatie.            

Printversie Agenda              Printversie Jaarverslag 2021

Besproken worden het jaarverslag 2021, de financiële verantwoording 2021 en de begroting 2022. De voorgestelde bestuurs- en commissieleden kunnen worden benoemd/herbenoemd. De agenda en de benodigde stukken zijn beschikbaar op de vergadering. Mevrouw J.J.M. Karssen is bereid gevonden zitting te nemen in de kascommissie.  

Zij volgt het reglementair aftredend lid van deze commissie op, waarvoor onze hartelijke dank.

De agenda en het jaarverslag zullen 14 dagen voorafgaand aan de vergadering geplaatst worden op onze website,  www.gooi-noord.groei.nl  Tevens kunnen de stukken per email worden aangevraagd bij de secretaris, wencvanderheijden(at)planet.nl

Na de pauze volgt een boeiende lezing over de Zanderijen in Het Gooi en de zeldzame planten die er groeien. Deze presentatie zal verzorgd worden door de heer Dolf van Elten, bestuurslid van de Vereniging Vrienden van het Gooi.

Locatie:    De Brassershoeve, Waterstraat 2, 1271RP  Huizen.

Aanvang: 19.30 uur.