Gooi-Noord

Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde, Groei & Bloei afdeling Gooi-Noord

Algemene Leden Vergadering/ bestuurstafel 2020 en 2021, op zaterdag 2 oktober  2021 van

9.30 – 11.00 uur  te Naarden.                                                             

De bestuurstafel is aanwezig tijdens de Plantenruilbeurs.

De benodigde stukken zijn voor leden die de tafel bezoeken beschikbaar.

AGENDA                                                                                                                                           

1. Welkom

2. Notulen ALV 26-03-2019  

3. Jaarverslag 2019  en 2020

4. Financien

4a. Baten en lasten 2019 en 2020, Balans 2019 en 2020

4b. Verslag van de Financiële commissie 2019 en 2020. 

4c. Begroting 2020 en 2021

4d. Benoeming Financiële Commissie 2020. Nanon Varekamp, Pauline Goddijn.

     Benoeming Financiële Commisssie 2021. Pauline Goddijn en 1 lid nieuw te benoemen.

5.  Mutaties Bestuur en Commissies 2020 en Commissies 2020     

5a. Bestuur

      Andrea Thomas is aftredend als voorzitter en is niet herkiesbaar.

      Carla van de Heijden is aftredend als secretaris en wordt voorgesteld her te benoemen.

5b. Commissies

      Excursiecommissie: Voorgesteld wordt om Liz Bickerstaffe her te benoemen als lid van

      de commissie. 

      Excursiecommissie: Voorgesteld wordt Hilde Koot her te benoemen als lid van de commissie

      Excursiecommissie: Voorgesteld wordt om Teun Spooren te benoemen als lid van de commissie.

      Groenmarkt: Voorgesteld wordt Guud Bos her te benoemen als lid van de commissie. 

      Lezingen: Wil Boxem is aftredend als lid van de commissie en niet herkiesbaar.

      Open Tuinen: Corry van der Wardt is aftredend als lid van de commissie en niet herkiesbaar.

Mutaties Bestuur en commissies 2021

5a. Bestuur

       Mevrouw Irina Phoa- Provatoroff wordt voorgesteld te benoemen als voorzitter.

      Carla van der Heijden is aftredend als penningmeester en wordt voorgesteld her te benoemen.

      Julia van Otterloo is aftredend als bestuurslid en wordt voorgesteld her te benoemen.

5b. Commissie

       Pantenruilbeurs/Plantenkringen: Janneke Karssen wordt voorgesteld her te benoemen

       als lid van de commissie.

       Lezingen: Garmt Koopmans wordt voorgesteld her te benoemen in deze commissie.

       Open Tuinen: Julia van Otterloo wordt voorgesteld de benoeming te verlengen

 5c. Vacatures

       Vice voorzitter

       Lid van het bestuur

       P.R. functionaris    

       Commissielid Open Tuinen, Plantenkringen en Plantenruilbeurs, Cursussen en

       Workshops