Activiteiten & Actueel

Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde, Groei & Bloei afdeling Gooi-Noord en Weesp e.o.

 

Algemene Ledenvergadering dinsdag 14 maart 2017
om 19.30 uur in `t Trefpunt te Bussum.

 

AGENDA

1.  Welkom en mededelingen

2.  Notulen ALV 16 februari 2016

3.  Opens internal link in current windowJaarverslag 2016

4.  Financiën

4a.  Baten en lasten 2016, balans 2016

4b.  Verslag Financiële commissie

4c.  Begroting 2017

4d.  Benoeming Financiële commissie 2017, Jan Bartelse, Anke Dik. Reserve lid nog               geen kandidaat.

5.    Mutaties Bestuur en Commissies

5a.  Bestuur

  • Carla van der Heijden is aftredend als penningmeester en stelt zich herkiesbaar.
  • Voorgesteld wordt Julia van Otterloo en Francine Huese te benoemen als lid van het bestuur.

5b.  Commissies

  • Lezingen/cursuscommissie: Yvonne Janssen is aftredend en stelt zich herkiesbaar.
  • Excursiecommissie: Hilda Koot en Carla van der Heijden zijn aftredend in de kleine     excursiecommissie en zijn  beiden herkiesbaar.
  • Als lid  van de excursiecommissie  wordt  voorgesteld  Karen van Breemen en Maryse van der Feltz te benoemen. Zij draaien al vanaf zomer 2016 mee als aspirant-lid in deze commissie.

6.  Website, Digitale Nieuwsbrief, Convo

  • Julia van Otterloo ondersteunt vanaf september 2016 Stephan Arends bij het maken van de website en digitale nieuwsbrief.
  • De Convo wordt vanaf augustus 2016 gemaakt door Janneke Karssen en Julia van Otterloo.

7.  Fusie afdelingen Gooi-Noord en Weesp e.o.

  • De afdeling Weesp is gestopt en opgegaan in de afdeling Gooi-Noord.

8.  Rondvraag en sluiting.

 

Na de vergadering zal er een lezing gegeven worden
       door Gejo de Graauw van de Vogelbescherming met als onderwerp         
“Hoe richt ik mijn tuin vogel- en vlindervriendelijk in.”

       

Locatie  :  't Trefpunt, H.A. Lorentzweg 59, 1402CC Bussum

Aanvang:  19.30 uur

Koffie/thee of drankje wordt u aangeboden.

meer
11
Dec
Kerst op Middachten (Blik op de Tuin no. 827 2017)
30
Nov
“Doet u mij maar een onderhoudsvrije tuin, alstublieft”