Activiteiten & Actueel

Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde, Groei & Bloei afdeling Gooi-Noord.

ALGEMENE LEDENVERGADERING* dinsdag 20 februari 2018

             om 19.30 uur in het Trefpunt te Bussum.

 

Na de vergadering zal er een lezing gegeven worden door Erik Bruinning van het Vogelasiel Naarden (huidige naam:  Vogelhospitaal).  Jaarlijks worden daar 4500 zieke, gewonde, verzwakte of verweesde vogels verzorgd tot ze weer beter zijn. in 2009 is Erik begonnen als vrijwilliger voor één dag in de week, maar al gauw werd hij besmet met het 'virus' en was hij zeven dagen in de week in het Vogelhospitaal aanwezig. Hij zal onder meer vertellen over tuinen en vogels en het wel of niet bijvoeren.

 

 

AGENDA             Initiates file downloadprintversie

1.    Welkom en mededelingen

2.    Notulen ALV 14 maart 2017

3.    Jaarverslag 2017    Initiates file downloadprintversie

4.    Financiën

  4a. Baten en lasten 2017, balans 2017

  4b. Verslag Financiële commissie

  4c. Begroting 2018

  4d. Benoeming Financiële commissie 2018, Mien de Haan heeft reeds zitting in deze commissie, wij zoeken nog een kandidaat. 

 

5.    Mutaties Bestuur en Commissies

  5a. Bestuur   

       -Geen mutaties

  5b. Commissies

    • Open Tuinen: Nico Buijs is aftredend, herkiesbaar.

                           Julia v. Otterloo is aftredend, voor 1 jaar herkiesbaar.

    • Excursies:      Marian Verdurmen is aftredend, niet herkiesbaar.

                           Anneke van Emmerik is aftredend, niet herkiesbaar.

    • Tuincafé:       Carla van der Heijden is aftredend, herkiesbaar.

    • Plantenkringen en Plantenruilbeurs:

                           Julia van Otterloo is aftredend, herkiesbaar.

 5c. Vacatures:

       BESTUUR

    • Vice-voorzitter

    • PR functionaris

      COMMISSIELEDEN:

    • Open Tuinen-commissie

    • Plantenkringen en Plantenruilbeurs-commissie

    • Cursussen en workshops.

 

6. Website, Digitale Nieuwsbrief

    • Stephan Arends heeft zijn functie neergelegd. Julia van Otterloo verzorgt de website en de digitale nieuwsbrief.

 

7. Rondvraag en Sluiting.

 

* De benodigde stukken (notulen ALV 17 maart 2017 en financiële stukken) liggen bij de vergadering of  zijn vanaf 2 weken vóór de vergadering op te vragen bij de secretaris tel. 035 5269351 of per E-mail wencvanderheijden@planet.nl

 

Locatie: Het Trefpunt, H.A. Lorentzweg 59, 1402CC  Bussum

Aanvang: 19.30 uur

Koffie/Thee of drankje wordt u aangeboden. 

 

meer
17
Nov
herfstbladeren
16
Nov
Een hele Tours - Blik op de Tuin 876