Activiteiten & Actueel

Voorwaarden aan- en afmelden excursies

Algemeen  

Voor alle activiteiten, georganiseerd door de excursiecommissie, dient men zich middels het aanmeldingsformulier op de website www.gooi-noord.groei.nl  aan te melden.                                                                                                     

Zodra de betaling van de betreffende excursie op het rekeningnummer van de excursiecommissie is bij geschreven, is deelname aan de excursie definitief. 

 

Halve en hele dag excursies

Halve en hele dag excursies dienen uiterlijk 6 weken van te voren betaald te zijn.

                                                                                                                                                                Annulering kan kosteloos tot 6 weken voor vertrek, daarna is restitutie mogelijk van 60% tot 1 week voor vertrek.                                                                                                                                                                                       

Meerdaagse excursies         

De reis gaat door bij minimaal 30 personen (max. 40 personen)

Deelname is definitief wanneer de reissom is overgemaakt.   

De reissom dient uiterlijk 8 weken vóór vertrek te zijn bij geschreven op rekeningnummer 

NL 13 INGB 0005 2525 30 t.n.v. Excursiecommissie KMTP Gooi Noord te Bussum, onder vermelding van naam en reis. (Tenzij anders vermeld op het aanmeldingsformulier van de reis.) 

 

 

Indien een reisovereenkomst wordt geannuleerd door een deelnemer, zijn de volgende bedragen verschuldigd: 

 

1.  Bij annulering tot 8 weken voor de dag van vertrek: € 30,-

2.  Bij annulering van 8 tot 6 weken voor vertrek: € 50,-

3.  Bij annulering van 6 tot 4 weken voor vertrek: 50% van de reissom

4.  Bij annulering vanaf 4 weken tot de dag van vertrek of later: de volle reissom.

5.  Voor vliegreizen geldt dat eenmaal geboekte tickets ‘non-refundable’ zijn. D.w.z. dat bij annulering ervan het volledige bedrag van het ticket (exclusief de veiligheidstoeslag en luchthavenbelasting) voor rekening van de deelnemer komt.

 

Indien een reiziger verhinderd is aan de reis deel te nemen, kan deze reiziger op verzoek van de reiziger vervangen worden door een andere persoon. Dit verzoek dient uiterlijk 7 dagen voor vertrek te worden ingediend, dan wel zo tijdig, dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht.     

Deze regel is niet van toepassing bij vliegreizen.   

 

U dient er rekening mee te houden dat niet alle tuinen geschikt zijn voor rollator, rolstoel, scootmobiel.     

Bent u minder mobiel of slecht ter been, dan wordt u verzocht om zelf voor begeleiding te zorgen. Het is tijdens een excursie of meerdaagse reis niet mogelijk om u binnen de groep van begeleiding te voorzien. 

 

U dient zelf een reis-bagage-, ziektekosten- en ongevallenverzekering, alsmede een annuleringsverzekering af te sluiten. 

 

 

Februari 2017     

 

meer
16
Nov
Een hele Tours - Blik op de Tuin 876
16
Nov
877