Activiteiten & Actueel

Koninklijke Maatschappij voor tuin en plantkunde KMTP/Groei & Bloei Afdeling Gooi-Noord

 

JAARVERSLAG  2017 van de afdeling Gooi-Noord

Onze afdeling draaide als zoals altijd goed met een divers en aansprekend aanbod van activiteiten. Veel nieuwe leden mochten we verwelkomen, maar helaas waren er ook weer de nodige opzeggingen. Het ledental van Gooi-Noord bedroeg eind 2017 ca 425.

 

ALGEMENE LEDEN VERGADERING.

Gooi-Noord.                                                                                                                                                     

De Algemene Ledenvergadering was op 14 maart 2017. De vergadering keurde de notulen van de ALV van 17 februari 2016 en het jaarverslag over 2016 goed.   Na voorlezing van het verslag van de Financiële commissie werd na een enkele toelichting het bestuur decharge verleend voor het beleid over 2016 en werd de begroting  voor 2017 goedgekeurd.

Tijdens deze vergadering zijn er twee nieuwe bestuursleden benoemd: Julia van Otterloo en Francine Huese. Wij zijn erg verheugd met de uitbreiding van ons bestuur en verwachten een vruchtbare samenwerking. Carla van der Heijden is tevens herkozen als bestuurslid (penningmeester). Wij zijn haar zeer erkentelijk dat ze haar werkzaamheden voor onze vereniging wil voortzetten.

De Financiële commissie 2017 is benoemd en zal bestaan uit Jan Bartelse en Mien de Haan. Voor het reserve-lid was er ter vergadering nog geen kandidaat.

Vanuit de Lezingen-/Cursuscommissie was Yvonne Janssen aftredend en is herkozen. Vanuit de excursiecommissie waren Hilda Koot en Carla van der Heijden aftredend en zijn opnieuw gekozen. Wij danken de dames voor hun jarenlange inzet voor deze commissies.

We hebben, om de heer Stephan Arends aan te vullen en te ondersteunen, Julia van Otterloo bereid gevonden om de heel moeilijke taak op zich te nemen om de techniek van de Website en de digitale nieuwsbrief zich eigen te maken. Daarnaast verzorgen Julia van Otterloo en Janneke Karssen de prachtige Convo.

ACTIVITEITEN

Er is weer een keur aan activiteiten georganiseerd:

Excursies:  halve dag naar Kasteel de Keukenhof in mei, een 2-daagse excursie naar Zeeland in juni, dag excursie naar Friesland in augustus, halve dag excursie naar de Vlinderhof in september..

In samenwerking met Garden Tours is in juli een meerdaagse tuinenreis geweest naar Surrey in Engeland.

De excursies waren erg succesvol en hadden een uitstekende deelname.  

Dank aan: Francine Huese, Anneke van Emmerik, Liz Bickerstaffe, Marian Verdurmen, Hilde Koot, Karen van Bremen en Maryse van der Feltz. 

Lezingen: 4 reguliere lezingen en een presentatie tijdens de Grote Avond. In februari een lezing over “zomerbollen”. In maart na afloop van de ALV een lezing “Hoe richt ik mijn tuin vogel- en vlindervriendelijk in”.  En in het najaar een lezing “Hoe hard is winterhard” en een lezing “Symboliek van planten in de kunst”.

De presentatie tijdens de Grote Avond werd verzorgd door Hans van Horssen over “De tuin in alle seizoenen”.

Alle lezingen werden heel goed bezocht. Dank aan : Yvonne Janssen,  Garmt Koopmans en Wil Boxem.

Plantenkringen: nog steeds 4 actieve en Plantenruilbeurzen: - 2x in het Wellantcollege.   Dank aan : Janneke Karssen, Julia van Otterloo en Hilde Koot.

Open tuinen weekend: weer erg geslaagd op 24 en 25  juni. Er kwamen veel bezoekers op af. Dank aan: Julia van Otterloo, Corry van der Wardt en Nico Buis.

Groenmarkt in Huizen  voor de 31ste maal – Oostermeent. We hadden goed weer en de handelaren waren erg tevreden. Dank aan Guud Bos en Carla van der Heijden.

Tuincafé : Deze activiteit heeft in 2017 2x plaatsgevonden, 1x bij de Theetuin in Eemnes met vooraf een wandeling naar de vogelhut  en 1x  naar siertuin Gooilust met een tuincafé bij Intratuin in Kortenhoef. 

Dank aan Carla van der Heijden en Charlotte Abma.

Nationale Tuinweek:  Geen andere invulling dan de Open Tuinen.

Cursus Bloemschikken:  Er zijn 8 lessen bloemschikken georganiseerd die werden gegeven door docent Hr.  Co Amesz. Dank aan Gonnie Gerritsen-Loggere.

 

RAYON

Na de opsplitsing van het rayon Noord Holland Zuid, heeft de afdeling Gooi-Noord te kennen gegeven graag in te worden gedeeld bij Rayon Utrecht, gezien de korte afstand en de mogelijkheden voor onderlinge samenwerking. Inmiddels hebben wij aan een eerste Rayonvergadering van Rayon Utrecht deelgenomen. We zijn blij met de keuze van dit Rayon en we hopen op een vruchtbare samenwerking naar de toekomst.

TENSLOTTE                                         

De bestuursvergaderingen en commissievergaderingen zijn altijd constructief en in goede harmonie verlopen, dankzij een prima onderlinge verstandhouding. Er wordt elk jaar weer veel werk verzet door de diverse commissies en het bestuur voor de afdeling Gooi-Noord. Een mooi gegeven waar we heel verheugd over zijn.

januari 2018

meer

 

 

 

17
Nov
herfstbladeren
16
Nov
Een hele Tours - Blik op de Tuin 876