Gooi-Noord

ALGEMENE LEDENVERGADERING* dinsdag 26 maart 2019 met aansluitend een fotopresentatie over de reis naar Normandië, samengesteld door Inger Kirchner en Janneke Karssen.

             om 19.30 uur in het Trefpunt te Bussum.

AGENDA            printversie

1. Welkom en mededelingen

2. Notulen ALV 20 februari 2018

3. Jaarverslag 2018

4. Financiën

-4a.Baten en lasten 2018, Balans 2018

-4b.Begroting 2019

-4c.Verslag van de Financiële commissie 2018

-4d.Benoeming Financiële commissie 2019, Anneke van Emmerik en 1 lid nieuw te benoemen.

5. Mutaties Bestuur en Commissies

-5a. Bestuur Geen mutaties

-5b. Commissies Excursiecommissie: voorgesteld wordt om Francine Huese her te benoemen als voozitter. Excursiecommissie: voorgesteld wordt om Karen van Bremen en Maryse van der Feltz te benoemen als lid van de commissie. Tuincafé: voorgesteld wordt om Charlotte Abma her te benoemen als lid van de commissie. Open Tuinen: voorgesteld wordt om Nanon Varekamp te benoemen als lid van de commissie.

-5c. Vacatures Vice voorzitter P.R. functionaris Commissielid Open Tuinen Commissielid Plantenruilbeurs en Plantenkringen Commissieleden cursussen en workshops

6. Rondvraag en sluiting. 

 

          

 

* De benodigde stukken (notulen ALV 20 februari 2018 en financiële stukken) liggen bij de vergadering of  zijn vanaf 2 weken vóór de vergadering op te vragen bij de secretaris tel. 035 5269351 of per E-mail wencvanderheijden@planet.nl

 

 

Locatie: Het Trefpunt, H.A. Lorentzweg 59, 1402CC  Bussum

Aanvang: 19.30 uur

Koffie/Thee of drankje wordt u aangeboden.