Gooi-Noord

Reis- en annuleringsvoorwaarden. (2023)   

Voor alle activiteiten, georganiseerd door de excursiecommissie van Groei & Bloei Gooi-Noord, vindt u een aanmeldingsformulier op de website.

  • Het rekeningnummer van de excursiecommissie is NL13 INGB 0005 2525 30 t.n.v. Excursiecommissie KMTP Gooi-Noord te Bussum (vermeld naam en reis).
  • Hele dag-excursies gaan door bij deelname van minimaal 25 personen. Bij halve dagexcursies hangt het minimum/maximum aantal deelnemers af van de bestemming.
  • Uw deelname dient uiterlijk 8 weken vóór de excursiedatum aangemeld te zijn via de website en de bijbehorende reissom dient uiterlijk 8 weken vóór vertrek te worden overgemaakt.
  • Indien een reis door een deelnemer wordt geannuleerd tot 8 weken vóór de vertrekdatum, wordt 100% van het excursiebedrag gerestitueerd. Mocht u genoodzaakt zijn een excursie te annuleren binnen 8 weken voor vertrek is het verstandig de excursiecommissie te informeren want uzelf of de commissie kan dan een plaatsvervanger proberen te vinden. Als dat lukt bespaart u uw excursiekosten.
  • De meerdaagse excursie georganiseerd door Garden Tours gaat door bij deelname van minimaal 25 personen. De annuleringsvoorwaarden van Garden Tours vindt u op de achterzijde van het aanmeldingsformulier. Bij annulering door een deelnemer zijn de volgende bedragen verschuldigd: 1. Bij annulering tot 42 dagen voor vertrek: de aanbetaling 2. Bij annulering vanaf de 42ste dag (incl.) tot 28ste dag (excl.) voor vertrek: 50% van de reissom. 3. Bij annulering vanaf de 28ste dag (incl.) tot de dag van vertrek of later: de volle reissom. Mocht u genoodzaakt zijn een Garden Toursreis te annuleren binnen 6 weken voor vertrek, dan is het verstandig de excursiecommissie daarover te informeren, want uzelf of de excursiecommissie kan zo mogelijk een plaatsvervanger vinden. Als dat lukt bespaart u uw reiskosten. Dit verzoek moet uiterlijk 7 dagen voor vertrek worden ingediend.
  • U dient zelf voor alle reizen en/of excursies een reisbagage-, ziektekosten-, en ongevallenverzekering af te sluiten, alsmede een annuleringsverzekering voor meerdaagse reizen.
  • U dient er rekening mee te houden, dat niet alle tuinen geschikt zijn voor rollator, rolstoel of scootmobiel. Bent u minder mobiel of slecht er been, dan wordt u verzocht zelf voor begeleiding te zorgen. Wijzigingen voorbehouden. Februari 2023