Gooi-Noord

Terugblik op de Groei & Bloei excursie naar de Marker Wadden op 20 juni 2024 door Charlot Abma:

Naar Lelystad, Bataviastad voor de boottocht erheen. Daarna eerst koffie met appeltaart in het paviljoen. Op het terrein rondom staan een aantal (4) huisjes die via Landal GreenParks verhuurd worden. Er is ook een speciaal voordeliger huisje voor kunstenaars. Er is een vogelhut met doorkijk op -1 m zodat je vissen voorbij kunt zien zwemmen. En er wordt onderzoek gedaan naar insecten die er voorkomen. Daarvoor staat er een soort tentje dat ’s avonds wordt verlicht zodat insecten daar op af komen en dan in een pot met alcohol vallen. We werden in 2 groepen verdeeld voor de 2 gidsen (M/V) van Natuurmonumenten/vrijwilligers, er werken er totaal 240. Planten in bloei: witte akkerhoningklaver, rolklaver, felgeel overal in hele stroken in/langs de bermen, rucola in bloei (geel) waterpepermunt, wespen orchis, wondklaver(uitgebloeid), veel groepen blauw/paars slangenkruid (lipje bloem is gesplitst vandaar die naam), roze anjers, roze lavatera, donker paarse brunel, heel veel margrieten, paars knoopkruid, rietsigaren bruin= vrl. is rijp en met groene stuk bovensteel = mnl. Overal doken ganzen op, er zijn er wel 3000. Veel waadvogels en nog broedende vogels op een wat afgelegen eiland waar vogelaarster Camilla Dreef (TV Binnenste Buiten) onderzoek doet. Er waren visdiefjes, waterhoentjes met kuikens, kluten, kokmeeuwen, een kemphaan, wouwaapje, gele kwikstaart, rietgors. Zwaluwen: oever/huis/boeren/gier. Het project is 7 jr. geleden gestart om het vervuilde stuk Markermeer (waar geen schoon water in uitmondt) in een betere staat te brengen. De eilanden zijn met vervuilde modder opgespoten en er is veel riet en lisdodde geplant als waterzuiveraars. Wilgen worden verwijderd want er mag geen bos ontstaan. Het gebied is goed te belopen via brede schelpenpaden. Ook kan er gebruik worden gemaakt van een elektrisch wagentje. En er zijn duintjes met helm en kleine stukjes strand met wijds uitzicht. Kortom een prachtig gebied en een geslaagd project.