Gooi-Noord

 

KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ VOOR TUIN- EN PLANTKUNDE  KMTP/  GROEI&BLOEI

JAARVERSLAG 2021 van de afdeling Gooi-Noord

 

WE HADDEN ONS VERHEUGD OP EEN MOOI TUINJAAR

Helaas waren we vanwege corona weer genoodzaakt veel van onze activiteiten af te zeggen.

Nieuwe leden mochten wij verwelkomen, maar er waren ook weer de nodige opzeggingen.

Het ledental van Gooi-Noord eind 2021 bedroeg  360.

 

ALGEMENE  LEDEN VERGADERING                                                                                                                                              

Ook dit jaar hebben we net als in 2020 geen Algemene Leden Vergadering kunnen houden.

Wel heeft het Bestuur de jaarstukken 2019 en 2020 aan de leden kunnen presenteren middels een door ons gehouden ALV Bestuurstafel 2020/2021 tijdens de najaars Plantenruilbeurs in Yuverta in Naarden.

Zo konden ook de benoemingen en herbenoemingen in het Bestuur en onze Commisies plaatsvinden.

 

ACTIVITEITEN DIE WEL DOOR KONDEN GAAN

Excursies

Een halve dagtocht naar de Buitenplaats Berg en Vaart in Ankeveen. 

DankaanLiz Bickerstaffe, Hilde Koot, Karen van Breemen, Maryse van der Feltz, Tiny Ruys en

Teun Spooren.

 

Lezingen:

In het najaar de lezing “Besdragende planten”, verzorgd door Frans de Graaf.

Deze lezing werd gehouden in De Brassershoeve in Huizen.

Dank aan Yvonne Janssen en Garmt Koopmans. (Garmt is helaas recent overleden.)

 

Tuincafé:

In het voorjaar een rondwandeling in de Rododendronvallei en een bezoek aan de siertuin Gooilust

in `s Graveland.

In het najaar een bezoek aan de door Dirk Tersteeg ontworpen begraafplaats Nieuw Valkeveen in Naarden. Er werd uitleg gegeven over de historie van de begraafplaats en de bomen en houtige gewassen die daar groeien door Carla van de Heijden en Roger Bickerstaffe.

Dank aan Charlotte Abma en Carla van der Heijden.

 

Plantenruilbeurs:

Deze kon alleen in het najaar doorgaan. De ruilbeurs werd weer gehouden in Yuverta in Naarden.

Dank aan Janneke Karssen, Julia van Otterloo en Hilde Koot.

 

Open TuinenWeekend:

Ook dit jaar weer een Open Tuinen Weekend digitaal.

In augustus konden een aantal van onze Open Tuinen op afspraak bezocht worden.

Dank aan Julia van Otterloo, Nanon Varekamp en Nico Buijs.

 

Cursus Bloemschikken:  

Er kon slechts 1 les bloemschikken doorgaan met een beperkt aantal deelnemers. Deze les werd weer gegeven door docent Co Amesz. Dank aan Gonnie Gerritsen

 

Convo:

Onze mooie Convo met informatie over alle activiteiten is weer veschenen in het voorjaar en najaar. Dank aan Janneke Karssen en Julia van Otterloo.

 

Website en Digitale Nieuwsbrief:

De website en de digitale nieuwsbrief werden weer onderhouden door Julia van Otterloo en Janneke Karssen. Waarvoor weer veel dank.

 

 

RAYON

Door 2 bestuursleden is deelgenomen aan de Rayondag.

 

LANDELIJK

Door 2 bestuursleden is deelgenomen aan de Landelijke Besturendag van de KMTP.

 

TENSLOTTE                                         

Ook dit jaar is er ondanks corona weer veel werk verzet door alle commissies en het bestuur van onze afdeling Groei & Bloei Gooi-Noord.

Een mooi gegeven waar we heel verheugd over zijn.

 

 

 

Maart 2022