Gooi-Noord

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 20 maart om 1930 u

Besproken worden het Jaarverslag 2022, de Financiële Verantwoording 2022 en de Begroting 2023.

De voorgestelde voorzitter en commissieleden kunnen benoemd/herbenoemdworden. De agenda en de benodigde stukken zijn beschikbaar op de vergadering. De agenda en het jaarverslag zullen 14 dagen voorafgaand aan de vergadering worden geplaatst op onze website  www.gooi-noord.groei.nl   Tevens kunnen de stukken per e-mail worden aangevraagd bij de secretaris wencvanderheijden(at)planet.nl.

Na de pauze zal onze excursiecommisie een presentatie verzorgen van de mooie excursies en de reis naar East Anglia, die dit jaar op het programma staan.

Locatie: De Brasserhoeve, Waterstraat 2, Huizen. Aanvang 19.30 uur.

Agenda ALV 20 maart  printversie

Jaarverslag 2022            printversie