Gooi-Noord

 KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ VOOR TUIN EN PLANTKUNDE  KMTP/  GROEI&BLOEI

JAARVERSLAG  2020 van de afdeling Gooi-Noord

Het beloofde voor onze afdeling weer een prachtig tuinjaar te worden.

Onze commissies hadden een mooi jaarprogramma samengesteld.

Helaas waren we genoodzaakt vanwege corona alle activiteiten na 17 maart af te zeggen.

Nieuwe leden mochten wij verwelkomen, maar helaas waren er ook weer de nodige opzeggingen.

Het ledental van Gooi-Noord eind 2020 bedroeg  380.

 

ALGEMENELEDEN VERGADERING  

De Algemene Leden Vergadering die gehouden zou worden op 17 maart 2020 kon helaas vanwege corona niet doorgaan. Ook op een later tijdstip in het jaar zagen wij geen mogelijkheid deze te doen plaatsvinden. Het financieel en secretarieel jaarverslag zijn gestuurd naar het Hoofdbestuur.

ACTIVITEITEN

Excursies: In februari werd het programma voor 2020 gepresenteerd en werd teruggekeken op de meerdaagse reis naar Duitsland in 2019. Op het programma van 2020 stonden een dagtocht naar Overijssel, Zuid Holland en Ankeveen en een meerdaagse reis naar Hertfordshire in Engeland.

Helaas heeft geen van de excursies kunnen plaatsvinden.

Jammer, maar dankaanLiz Bickerstaffe, Hilde Koot, Karen van Bremen en Maryse van de Feltz,

Tiny en Teun Spooren.

Lezingen: De lezingen van januari over Landgoed Gooilust en de lezing van februari De eetbare siertuin hebben nog plaatsgevonden. De lezingen in het najaar over de wilde bijen en een lezing over het Vechtplassen gebied konden niet doorgaan.

Dank aan Yvonne Janssen,  Garmt Koopmans en Wil Boxem.

Plantenkringen: Er zijn nog steeds 4 actieve plantenkringen. Ook zij hebben hun jaarprogramma grotendeels niet door zien gaan. De jaarlijkse bijeenkomst in november kon niet doorgaan.

Jammer, maar dank aan Janneke Karssen, Julia van Otterloo en Hilde Koot.

Plantenruilbeurs: Ook deze kon zowel in het voorjaar als najaar geen doorgang vinden.

Jammer, maar dank aan Janneke Karssen, Julia van Otterloo en Hilde Koot.

Open TuinenWeekend: We besloten het Open Tuinen Weekend alleen digitaal te houden.

Dank aan Julia van Otterloo , Corry van der Wardt, Nanon Varekamp en Nico Buijs.

Groenmarkt: Wij konden geen Groenmarkt in Winkelcentrum Oostermeent houden.

Jammer, maar dank aan Guud Bos en Carla van der Heijden.

Tuincafé: In september kon ons Tuincafé met maximaal 15 deelnemers door gaan. We hebben een

rondleiding gekregen op de biologische tuinderij van landgoed Land en Boschzigt in `s Graveland.

Dank aan Charlotte Abma en Carla van der Heijden.

Cursus Bloemschikken:  Er konden slechts 3 lessen bloemschikken doorgaan. Wel met een beperkt aantal deelnemers. Deze lessen  werden weer gegeven door docent Dhr. Co Amesz.

Dank aan Gonnie Gerritsen.

 

Convo: Onze mooie Convo met informatie over al onze activiteiten is weer veschenen in het voorjaar en najaar. Dank aan Janneke Karssen en Julia van Otterloo.

 

Website en digitale nieuwsbrief: De website en de digitale nieuwsbrief werden weer onderhouden door Julia van Otterloo en Janneke Karssen., waar voor weer veel dank.

 

RAYON

Er werden dit jaar geen Rayon vergaderingen gehouden.

KMTP

De digitale Landelijke Besturen dag van de KMTP hebben wij gevolgd.

 

Bestuur

Onze voorzitter Andrea Thomas heeft aangegeven haar taak te willen beeindigen.

Wij plaatsten en oproep in onze Convo dat wij op zoek zijn naar een nieuwe voorzitter en versterking in ons bestuur en de commissies.

Wij ontvingen hierop een positieve reactie van Irina Phoa – Provatoroff.

Zij heeft in 2020 al vol enthousiasme meegedraaid in ons bestuur als aspirant lid.

 

TENSLOTTE                                         

Er wordt elk jaar weer veel werk verzet door de diverse commissies en het bestuur van onze afdeling Groei & Bloei Gooi- Noord. Een mooi gegeven waar we heel verheugd over zijn.

 

 

 

 

 

Maart 2021