Gooi-Noord

HELAAS.. weer afgelast!

Woensdag, 14 oktober: Algemene Leden Vergadering van de KMTP Groei & Bloei afd. Gooi-Noord.

Helaas moesten wij door de corona maatregelen onze ALV op 17 maart afgelasten.

Hoewel het jaar al grotendeels voorbij is, zijn wij toch verplicht de ALV van 2020 nog te houden.

De ALV zal plaatsvinden voorafgaand aan de lezing op woensdag 14 oktober over de wilde bijen, gepresenteerd door René Bos.

Op de agenda staan het Jaarverslag 2019, de Financiële verantwoording 2019, de begroting 2020 en de mutaties en benoemingen van bestuurs- en commissieleden.

De agenda en de benodigde stukken zijn beschikbaar op de vergadering, of zijn op te vragen bij de secretaris per e-mail op : info(at)gooi-noord.groei.nl

Bent u niet in de gelegenheid aanwezig te zijn op de vergadering of kunt u zich niet meer aanmelden omdat het maximale toegestane aantal aanwezigen in de zaal is bereikt, dan kunt u uw reactie/stem kenbaar maken per e-mail op info(at)gooi-noord.groei.nl  Ook kunt u uw reactie/stem uitbrengen via het verlenen van een volmacht aan een lid dat wel aanwezig is op de vergadering.

 

In verband met het maximum aantal personen dat vanwege de dan geldende corona maatregelen in de zaal aanwezig mag zijn, bent u verplicht zich vooraf aan te melden bij het secretariaat, met vermelding van uw naam, e-mail adres en tel.nr.

Dit kan tot uiterlijk 13 oktober per e-mail op info(at)gooi-noord.groei.nl of eventueel telefonisch 0613378499.

  • Locatie: Wijkontmoetingscentrum De Palmpit, Koekoeklaan 3, 1403 AE Bussum.
  • Aanvang vergadering: 19.30 uur
  • Aanvang lezing door René Bos: 20.00u     meer lezen over de lezing