Gooi-Noord

VOORWAARDEN EXCURSIES

Voor alle activiteiten, georganiseerd door de excursiecommissie van Groei & Bloei Gooi-Noord, vindt u een aanmeldingsformulier op de website.

Het rekeningnummer van de excursiecommissie is NL13 INGB 0005 2525 30  t.n.v.

Excursiecommissie KMTP Gooi Noord te Bussum (vermeld naam en reis).

 

  • Hele dag-excursies gaan door bij deelname van minimaal 30 personen. Bij halve dagexcursies hangt het minimum/maximum aantal deelnemers af van de bestemming.

- Uw deelname dient uiterlijk 8 weken voor de excursiedatum aangemeld te zijn via de website en de bijbehorende reissom dient uiterlijk 8 weken vóór vertrek te worden overgemaakt.

- Indien een reis door een deelnemer wordt geannuleerd tot 8 weken voor de vertrekdatum,  wordt 100% van het excursiebedrag gerestitueerd. Mocht u genoodzaakt zijn een excursie te annuleren binnen 8 weken voor vertrek is het verstandig de excursiecommissie te informeren, want uzelf of de commissie kan dan een plaatsvervanger proberen te vinden.  

 

  • De meerdaagse excursie georganiseerd door Garden Tours gaat door bij deelname van minimaal 30 personen. De annuleringsvoorwaarden van Garden Tours vindt u ook op de achterzijde van het aanmeldingsformulier.

- Bij annulering  van de GardenTours-reis door een deelnemer zijn de volgende bedragen verschuldigd:

1. Bij annulering tot 42 dagen voor vertrek: de aanbetaling

2. Bij annulering vanaf de 42ste dag (incl.) tot 28ste dag (excl.) voor vertrek:  50% van  de reissom.

3. Bij annulering vanaf de 28ste dag (incl.) tot de dag van vertrek of later: de volle reissom.

Mocht u genoodzaakt zijn een Garden Toursreis te annuleren binnen 6 weken voor vertrek, dan is het verstandig de excursiecommissie daarover te informeren, want uzelf of de excursiecommissie kan zo mogelijk een plaatsvervanger vinden. Dit verzoek moet uiterlijk 7 dagen voor vertrek worden ingediend.

 

  • U dient zelf voor alle reizen en/of excursies een reisbagage-, ziektekosten-, en ongevallenverzekering af te sluiten, alsmede een annuleringsverzekering voor meerdaagse reizen.
  • U dient er rekening mee te houden, dat niet alle tuinen geschikt zijn voor rollator, rolstoel of scootmobiel. Bent u minder mobiel of slecht er been, dan wordt u verzocht zelf voor begeleiding te zorgen.

 

Wijzigingen voorbehouden.

Februari 2020